GBIF logo
Baza Danych

rekordy: 1692837
kolekcje: 92
węzły danych: 25

aktualizacja:
2016-08-08 21:48:12

Baza Danych

Statystyki baz danych

Wyświetl szczegóły według: Instytucji, Węzłów Danych, Kolekcji, Wszystkie

Statystyki według węzłów danych

Nazwa     Grupuj według instytucji Rekordy Współrzędne Rodzajów Gatunków
Białowieska Stacja Geobotaniczna
Uniwersytet Warszawski 21718 0 653 1523
Białowieski Park Narodowy
3201 1735 294 477
Instytut Badawczy Leśnictwa - Europejskie Centrum Lasów Naturalnych
37741 35493 1547 4465
Instytut Biologii Ssaków
124488 123570 103 213
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
603 0 46 102
Instytut Dendrologii
71395 71395 70 258
Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 190956 190956 64 149
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
78406 20235 955 3892
Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński 10825 10825 158 272
Instytut Ochrony Przyrody
71480 71480 889 1834
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
52551 0 1932 4413
Instytut Zoologii
Uniwersytet Jagielloński 59931 31291 277 902
Katedra Entomologii Stosowanej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2324 0 52 338
Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2034 1587 172 353
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
Uniwersytet Gdański 5443 367 107 781
Muzeum Górnośląskie
8760 7402 164 309
Muzeum i Instytut Zoologii
90636 2502 3378 11831
Muzeum Przyrodnicze
Uniwersytet Wrocławski 145089 86360 1084 4828
Stacja Badania Wędrówek Ptaków
Uniwersytet Gdański 668252 668252 90 165
Stowarzyszenie dla Natury WILK
969 968 11 24
Uniwersytet Opolski - Katedra Biosystematyki
1238 1238 224 380
Uniwersytet w Białymstoku - Instytut Biologii
17263 16856 433 890
Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski 9374 9374 283 575
Zakład Botaniki Systematycznej
Uniwersytet Śląski 4361 4358 57 159
Zakład Ekologii (Węzeł Krajowy)
Uniwersytet Warszawski 13799 11219 322 572

Podsumowanie:

Instytucji Węzłów Danych Kolekcji Rekordy Rekordy ze
Współrzędnymi
Rodzajów Gatunków
20 25 92 1692837 1367463 8453 30855
Aktualizacja statystyk: 2016-08-08 21:48:12