GBIF logo
Baza Danych

rekordy: 1692837
kolekcje: 92
węzły danych: 25

aktualizacja:
2016-08-08 21:48:12

Aktualności

27 czerwca 2017

Sieć powiększyła się o 7 nowych Członków:

 • Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie
 • Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu: Zakład Biologii Środowiska Stacji Badawczej w Turwi
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie: Zakład Bioróżnorodności Leśnej Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym
 • Uniwersytet Rzeszowski: Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Uniwersytet Szczeciński: Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii
Nowym Współpracownikiem KSIB jest Polskie Towarzystwo Mykologiczne.


1 marca 2011

Do Sieci dołączył Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku.


26 grudnia 2010

Grono Uczestników KSIB powiększyło się o trzy instytucje:

 • Katedra Entomologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki