GBIF logo
Baza Danych

rekordy: 1692837
kolekcje: 92
węzły danych: 25

aktualizacja:
2016-08-08 21:48:12

Baza Danych

Statystyki baz danych

Wyświetl szczegóły według: Instytucji, Węzłów Danych, Kolekcji, Wszystkie

Statystyki według instytucji

Nazwa Rekordy Współrzędne Rodzajów Gatunków
Białowieski Park Narodowy
3201 1735 294 477
Instytut Badawczy Leśnictwa - Europejskie Centrum Lasów Naturalnych
37741 35493 1547 4465
Instytut Biologii Ssaków
124488 123570 103 213
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
603 0 46 102
Instytut Dendrologii
71395 71395 70 258
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
78406 20235 955 3892
Instytut Ochrony Przyrody
71480 71480 889 1834
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
52551 0 1932 4413
Muzeum Górnośląskie
8760 7402 164 309
Muzeum i Instytut Zoologii
90636 2502 3378 11831
Stowarzyszenie dla Natury WILK
969 968 11 24
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
4358 1587 224 691
Uniwersytet Gdański
673695 668619 197 946
Uniwersytet Jagielloński
70756 42116 435 1174
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
190956 190956 64 149
Uniwersytet Opolski - Katedra Biosystematyki
1238 1238 224 380
Uniwersytet Śląski
4361 4358 57 159
Uniwersytet Warszawski
35517 11219 975 2095
Uniwersytet Wrocławski
154463 95734 1167 5089
Uniwersytet w Białymstoku - Instytut Biologii
17263 16856 433 890

Podsumowanie:

Instytucji Węzłów Danych Kolekcji Rekordy Rekordy ze
Współrzędnymi
Rodzajów Gatunków
20 25 92 1692837 1367463 8453 30855
Aktualizacja statystyk: 2016-08-08 21:48:12